Friskis & Svettis-logotyp

NORRKÖPING

artikel flexgym.jpg

Ingelsta - Flexibel anläggning

På Ingelsta är vår anläggning flexibel vilket innebär att du under morgnar och kvällar kan träna trots att vi inte har bemannat. Under obemannade tider passerar du själv in med ditt träningskort. Du som nyttjar vårt flexibla gym är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad på vilka regler som gäller.

Regler och rutiner
• För att komma in måste ditt kort vara giltigt och din medlemsavgift vara betald.
• Har du gruppträningskort kan du endast passera in på flexibla tider om du är bokad på ett pass. Du passerar då in i anslutning till att passet startar. 
• Du som har ett prova på-kort eller en engångsbiljett kan endast träna under receptionens öppettider.
• Inpassering sker en och en i en kameraövervakad sluss.
• Inpasseringsbiljett ska hämtas till samtliga aktiviteter. Se till att ha din biljett tillgänglig under träning då kontroller genomförs.
• Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad kring och följa föreningens medlemsvillkor och trivselregler. De hittar du här »
• Lokalen larmas och låses vid stängning. Om du befinner dig i lokalen och larmet går kommer du debiteras 3500 SEK. Är ni flera personer kvar i lokalen delas kostnaden på er. Därför är det viktigt att du drar ditt kort både vid in- och utpassering.
• Du ansvarar för att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar. Nödutgångarna är larmade och får endast användas i nödfall.
• Då receptionen är stängd är även samtliga salar är stängda och får ej nyttjas.
• Lokalen är kameraövervakad. Den medlem som släpper in obehörig person eller passerar in utan giltigt kort debiteras 1000 SEK och blir avstängd i 1 år utan återbetalning.

Inpassering
• Scanna ditt personliga träningskort i kortläsaren utanför ytterdörren.
• Passera in i slussen en och en. Låt dörren stängas bakom dig innan nästa person passerar in.
• Titta upp i kameran som sitter till vänster i slussen.
• Checka in till ditt träningspass och ha med din biljett under hela träningen.

Utpassering
• Checka ut genom att scanna ditt personliga träningskort i kortläsaren till vänster om ytterdörren.
• Lås upp dörren genom att trycka på knappen till vänster om kortläsaren.

Problem med inpassering
Vid oförutsedda problem så som strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller skada/felaktigheter på ditt träningskort kan vi inte garantera inpassering i lokalen. Vid problem med inpassering är du välkommen att kontakta vår personal i City på telefonnummer: 011-211330.

Medlemsansvar

Du som medlem är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad kring de regler och rutiner som gäller för det flexibla gymmet.