Friskis & Svettis-logotyp

NORRKÖPING

Styrelse

I styrelsen arbetar 7 personer. Det är de som planerar och funderar kring föreningens framtid.

Årsmöte
En gång per år håller föreningen årsmöte. På årsmötet är alla medlemmar välkomna att vara med och påverka föreningens utveckling. På årsmötet väljs vår styrelse som arbetar mot att Friskis&Svettis idé efterlevs, att vår förening utvecklas och växer samt att Du som medlem får ut så mycket som möjligt av Ditt medlemsskap.

Hur kan du som medlem vara med och påverka?
Som medlem är du välkommen att lämna in en motion inför årsmötet. Skillnaden mellan en motion och ett vanligt förslag är hårfin. Är man osäker kan man höra av sig till verksamhetsledningen. Kortfattat kan man beskriva det som att frågor rörande föreningens utveckling i form av tunga beslut ex, ny lokal utan tvekan hör till årsmötet. Medan frågor som fler bänkar till omklädningsrummen är en verksamhetsfråga, vilket kan lämnas direkt till verksamhetsledningen.

Men förresten, varför vänta till årsmötet? Du kan tycka, önska och påverka när du vill under året.

Marika-2.jpg
Marika Andersson
Ordförande
Micke.jpg
Michael Jämtner
Vice ordförande
 Foto: Katarina Ekeström
Foto: Katarina Ekeström
Kaj Lahtikivi
Ledamot
 Foto: Katarina Ekeström
Foto: Katarina Ekeström
Annica Lögdlund
Ledamot
 Foto: Katarina Ekeström
Foto: Katarina Ekeström
Thomas Meijer
Ledamot
 Foto: Katarina Ekeström
Foto: Katarina Ekeström
Björn Lundqvist
Suppleant

Styrelsen

Ordförande
Marika Andersson

Ledamöter
Annica Lögdlund
Kaj Lahtikivi
Marika Andersson
Michael Jämtner
Tomas Meijer

Suppleant
Björn Lundqvist

Adjungerad
Malin Alsö (vc)

styrelse@nrk.friskissvettis.se

Valberedningen

Tommy Karlsson (sammankallande)
Josefin Lindh
Per-Anders Karmroth